jaarverslagen &
publicaties

Financiën, jaarverslag & besteding

Als stichting zijn we financieel geheel afhankelijk van donaties, nalatenschappen en sponsoring. Dankzij deze giften wordt het voortbestaan van Fonds Hartewensen gewaarborgd.

Onze inkomsten bestaan o.a. uit ontvangen giften, sponsoring en eigen fondsenwervende activiteiten.

Jaarverslag

Wil je totaaloverzicht van onze financiën? Bekijk dan ons jaarverslag 2021. Elk jaar vóór 30 juni publiceren wij een jaarverslag. Bekijk hier links de eerdere jaarverslagen.