Onze missie en visie

Fonds Hartewensen laat zoveel mogelijk dromen en wensen van de cliënten van de Hartekamp Groep in vervulling gaan. Grote en kleine wensen. Variërend van een gezellig dagje uit tot de aanschaf van een bijzondere fiets, snoezelruimtes tot speeltoestellen.

Dat kunnen wij doen dankzij schenkingen, eenmalige giften, nalatenschappen en donaties.

De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking wordt betaald uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de WMO of de Jeugdwet. Echter, activiteiten en materialen die het leven júist meer kleur geven en prettiger maken kunnen niet door de overheid worden gefinancierd. Juist daarvoor is Fonds Hartewensen. Wij zamelen geld in voor projecten die het leven prettiger maken.

Helaas hebben niet altijd alle cliënten evenveel financiële middelen beschikbaar en de WLZ, de WMO en de Jeugdwet zijn alleen bestemd voor de zorg. Daarom is Fonds Hartewensen er: om  het leven van de bewoners van de Hartekamp prettiger en kleurrijker te maken.

Ontstaan vanuit de Hartekamp groep

Stichting Fonds Hartewensen is een volledig onafhankelijke stichting, ontstaan vanuit de vriendenstichting van de Hartekamp Groep. We zijn niet financieel afhankelijk en/of bestuurlijk betrokken bij de Hartekamp Groep.

De Hartekamp Groep ondersteunt mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De groep heeft op circa 40 locaties huizen, woongroepen en dagbestedingslocaties in de regio Kennemerland, Duin- en Bollenstreek, Amstelland en Meerlanden.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Hartewensen beoordeelt de binnengekomen aanvragen. De criteria om een wens te honoreren staan in de spelregels. De leden van het bestuur krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bestuur:
Voorzitter: Ans Zwartbol-Roos
Penningmeester: Hans Jacob
Secretaris: Anneke Vernooij
Fondsenwerver: Jan Bauer

Overige bestuursleden:
Nel Haan
Theo van der Laan
Els Flipphi
Angelique Krouwels

Financiën, jaarverslagen & besteding

Als stichting zijn we financieel geheel afhankelijk van donaties, nalatenschappen en sponsoring. Dankzij deze giften wordt het voortbestaan van Fonds Hartewensen gewaarborgd.

Onze inkomsten bestaan o.a. uit ontvangen giften, sponsoring en eigen fondsenwervende activiteiten.

Jaarverslag

Wil je totaaloverzicht van onze financiën? Bekijk dan ons jaarverslag 2021. Elk jaar, rond april/mei, publiceren wij een jaarverslag​. Bekijk hier links de eerdere jaarverslagen.

Anbi

Stichting Fonds Hartewensen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen aan Fonds Hartewensen zijn daardoor fiscaal aantrekkelijk voor zowel donateurs als voor Fonds Hartewensen zelf. Donaties zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De stichting is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam ingeschreven onder nummer 41224955.
De statutaire naam is Stichting Fonds Hartewensen. De stichting is statutair gevestigd in Heemstede.

De stichting heeft een ANBI-status, het fiscale nummer is 805775134