Nalaten aan Fonds Hartewensen

Door Fonds Hartewensen op te nemen in je testament leeft jouw nalatenschap op een mooie manier voort. Dankzij verschillende nalatenschappen komen dromen van cliënten met een verstandelijke of meervoudige beperking uit.

Dit kan heel gericht volgens jouw wensen en eisen. Op deze pagina vind je de verschillende opties.

Gericht nalaten

Nalaten kan ter algemene ondersteuning van onze stichting of gericht aan een specifiek doel.

Bij gericht nalaten zorgt Fonds Hartewensen ervoor dat jouw nalatenschap volledig ten goede komt aan het gewenste doel. Dit doel kan variëren van sport, muziek en bewegen tot een specifieke woning, woongroep of dagbestedingslocatie. Indien gewenst kunnen we jou hierbij als schenker vermelden.

Afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap en de doelen die hiervoor in aanmerking komen verspreiden wij de nalatenschap over meerdere wensen.

Legaat

Een legaat is een bepaling in een testament die aangeeft dat je een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan een door jouw gekozen persoon of goed doel. Zo kun je bijvoorbeeld jouw familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag of (on)roerend goed als legaat aan Fonds Hartewensen nalaten.

Je kunt meerdere legaten opnemen in een testament. Je kunt een legaat laten opstellen via de notaris. Ook kan je via onderstaande link zelf een legaat opstellen. Vul je persoonlijke gegevens en het bedrag van de gift in en kies een notaris in de buurt. De notaris maakt de akte voor je in orde.

Je ontvangt het concept en maakt een afspraak om de akte te tekenen bij de notaris. Dat moet persoonlijk, omdat de notaris moet controleren of je begrijpt wat je tekent en of je dat in vrije wil hebt besloten.

Er zijn notariskantoren in heel Nederland waar je terecht kan.
https://www.doehetzelfnotaris.nl/goede-doelen/fonds-hartewensen/

persoonlijk advies

Wil je meer weten over een legaat of nalaten aan een goed doel? Op die vraag geeft elke notaris met plezier antwoord.

Zoals mr. Hugo Thijssen, van Blank Prevoo van Bolhuis Notarissen. Zij dragen Fonds Hartewensen een warm hart toe en geven vrijblijvend en kosteloos advies tijdens een persoonlijk gesprek. 

Gegevens Fonds Hartewensen

Fonds Hartewensen opnemen in je testament? Daar zijn we je zeer erkentelijk voor. De notaris heeft daar de volgende gegevens voor nodig:

  • Statutaire naam: Stichting Fonds Hartewensen
  • Statutaire zetel:  Heemstede
  • Kamer van Koophandel: 41224955
  • ANBI/fiscaal nummer: 805775134